<!DOCTYPE html> <html> <head> <link href="js-image-slider.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="js-image-slider.js" type="text/javascript"></script> <link rel="image_src" type="image/jpeg" href="http://www.tuttu-mu.com/logo.png" /> <style> body { padding:0; margin:0; background-color:#F2FFF5; } a { text-decoration:none; } a:hover { text-decoration:underline; } .topBar { position:relative; background-color:#048B25; height:70px; width:100%; } .logo{ float:left; position:relative; margin-left:350px; width:200px; } .phrase{ float:left; position:relative; font-family:"Trebuchet MS"; font-size:18px; font-style:italic; color:#ffffff; top:25px; margin-left:320px; width:350px; padding-right:0px; } .sliderArea { background-color:#049729; height:430px; background-image:url("background2.png"); background-repeat:no-repeat; background-position:center; } .likeArea { width:300px; height:70px; position:relative; top:10px; margin-left:auto; margin-right:auto; } .contentArea { width:1072px; height:830px; top:40px; position:relative; margin-left:auto; margin-right:auto; } .footer { background-color:#34393C; height:70px; position:relative; bottom:0px; width:100%; } .footer a:link{ color:white; } .footer a:visited{ color:white; } .news{ float:left; width:230px; height:730px; background-color:#ffffff; position:relative; top:0px; margin-left:85px; padding-right:20px; } .newsImage{ width:250px; height:139px; top:0px; position:relative; margin-left:auto; margin-right:auto; } .newsTitle{ font-family:"Arial"; font-size:16px; color:#626262; position:relative; left:10px; right:10px; top:10px; height:65px; } .newsDate{ font-family:"Verdana"; font-size:12px; color:#969696; position:relative; top:10px; left:10px; } .newsSummary{ font-family:"Arial"; font-size:15px; color:#969696; position:relative; left:10px; right:10px; top:20px; text-align: justify; } .footerText{ color:#ffffff; font-family:"Arial"; font-size:12px; position:relative; top:35px; width:100%; } </style> </head> <body> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"> {lang: 'tr'} </script> <div class="topBar"> <div class="logo"> <img src="logo.png"></img> </div> <div class="phrase"> Loto sonular1n1 renmenin kolay yolu. </div> </div> <div class="sliderArea"> <div id="slider"> <img src="images/y1.png" alt="" /> <img src="images/y2.png" alt="" /> <img src="images/y3.png" alt="" /> <a class="video" href="https://vimeo.com/99470133" target="_blank"> <img src="images/y5.png"/> </a> <img src="images/y4.png" alt="#htmlcaption" /> </div> <div id="htmlcaption" style="display: none;"> <a href="http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tuttu-mu/3ff0f723-0d13-4930-9f9c-71fb38c6481a" target="_blank">0ndirmek iin t1klay1n1z</a> </div> </div> <div class="likeArea"> <!--<DIV style="float:left;width:90px;text-align:center"> <div class="fb-like" data-href="http://windowsmobile.indir.com/tuttu-mu" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="false"> </div> </DIV> <DIV style="float:left;width:100px;text-align:center"> <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://windowsmobile.indir.com/tuttu-mu" data-text="Arkada_1m1 uygulama yar1_mas1nda desteklemek iin ltfen retweetleyelim." data-via="indir_com" data-lang="tr" data-hashtags="indir" data-count="vertical" data-dnt="true">Tweet</a> </DIV> <DIV style="float:left;width:90px;text-align:center"> <div class="g-plusone" data-size="tall" data-href="http://windowsmobile.indir.com/tuttu-mu"> </div> </DIV> --> </div> <div class="contentArea"> <div class="news"> <div class="newsImage"> <img src="news2-250.png"></img> </div> <div class="newsTitle"> Nas1l kullan1l1r? Dier zellikleri neler? </div> <div class="newsDate"> 06.07.2014 </div> <div class="newsSummary"> ^ans oyunlar1ndan kazand11n1z ikramiye tutarlar1n1, kuponunuzu telefonunuzun kameras1yla tarayarak renebileceiniz gibi sonraki ekili_lerle ilgili bilgilere ve tahmini byk ikramiye tutarlar1na ula_abilir, _imdiye kadar yap1lm1_ olan ekililerle ilgili istatistiki verilere eri_ebilir, yeni kuponlar1n1z iin say1 retebilir, isterseniz kupon taramadan ekili_ sonular1n1 sorgulayabilir ve tarad11n1z kuponlarla ilgili say1sal verilere ula_abilirsiniz. "Live Tile" zellii ile ekili_lerle ilgili bilgileri ba_lang1 ekran1n1zda h1zl1ca grebilirsiniz. <br/>&nbsp;</br> <object width="230" height="130"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=99470133&amp;force_embed=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=99470133&amp;force_embed=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="230" height="130"></embed></object> <br/> <font size="2px">Tam ekran iin video ba_lad1ktan sonra ift t1klay1n1z.</font> </div> </div> <div class="news"> <div class="newsImage"> <img src="news1-250.jpg"></img> </div> <div class="newsTitle"> Mobil Uygulama dlleri yar1_mas1nda dereceye girdik. </div> <div class="newsDate"> 17.05.2014 </div> <div class="newsSummary"> Uygulamam1z indir.com taraf1ndan dzenlenen 2014 Mobil Uygulama dlleri yar1_mas1nda 549 uygulama aras1ndan seilerek en iyi ilk 3 uygulama aras1nda yer ald1. <br/>&nbsp;</br> Yar1_mada uygulamalar, kullan1labilirlik, fonksiyonellik, yarat1c1l1k ve zgnlk kriterlerine gre, alan1nda uzman 20 jri yesi taraf1ndan puanland1. <br/>&nbsp;</br> Yar1_ma sonucuyla ilgili habere ula_mak iin <a href="http://www.indir.com/haberler/indircom-mobil-uygulama-yarismasi-2014-odulleri-verildi" target="_blank">t1klay1n1z.</a></b> <br/>&nbsp;</br> <center><img src="plaket.jpg"></img></center> <br/>&nbsp;</br> </div> </div> <div class="news"> <div class="newsImage"> <img src="news3-250.png"></img> </div> <div class="newsTitle"> Uygulamam1z Windows Phone Maazas1'nda yay1nland1. </div> <div class="newsDate"> 15.04.2014 </div> <div class="newsSummary"> Dnya'da ve Trkiye'de ilk ve tek* olma zelliini ta_1yan uygulamam1z sayesinde Say1sal Loto, Sper Loto, On Numara ve ^ans Topu kuponlar1n1z1 telefonunuzun kameras1 arac1l11yla tarayarak h1zl1 bir _ekilde kazand11n1z ikramiye tutar1n1 renebilirsiniz. <br/>&nbsp;</br> Uygulamam1z1 Windows Phone Maazas1ndan indirmek iin ltfen <a href="http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tuttu-mu/3ff0f723-0d13-4930-9f9c-71fb38c6481a" target="_blank">t1klay1n1z</a>. <br/>&nbsp;</br> QRCode ile indirmek iin: <br/> <center><img src="wpQrCode.png"></img></center> <br/> <font size="1px">* A1k kaynaklardan yapt11m1z ara_t1rmaya gre</font> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footerText"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#169;&nbsp;2014 &nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp; Hakan zkelemci &nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp; <a href="mailto:tuttu-mu@outlook.com" target="_blank"> tuttu-mu@outlook.com </a>&nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/tuttumuapp" target="_blank"> facebook.com/TuttuMuApp </a> &nbsp;&nbsp; - &nbsp;&nbsp; <a href="http://twitter.com/TuttuMu" target="_blank"> twitter.com/TuttuMu </a> </div> </div> </body> </html>